BIEDRU UZŅEMŠANA UN PRIVILĒĢIJU PAKETE

Partnerība ir atvērta organizācija – iesaisties, līdzdarbojies, piedalies!

Par Partnerības biedru var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, kuras darbība ir likumīgi atļauta Latvijas Republikā, kas ir gatava ar savu darbību un līdzekļiem sekmēt Partnerības mērķa sasniegšanu, kas atbalsta un apņemas ievērot Partnerības statūtus, un kas savos statūtos noteiktā kārtībā nolēmuši kļūt par Partnerības biedru.

Lai fiziska persona kļūtu par Partnerības biedru, Partnerības Valdes priekšsēdētājam ir jāiesniedz:

Lai juridiska persona kļūtu par Partnerības biedru, tai Partnerības Valdes priekšsēdētājam jāiesniedz:

 • rakstisks pieteikums Iesnieguma Forma ;
 • reģistrācijas apliecības un statūtu kopija;

Partnerības Valdes priekšsēdētājs apkopo pieteicēja dokumentus un nodod tos izskatīšanai tuvākajā Partnerības Padomes sēdē, uz kuru uzaicina pašu pieteicēju un dod viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis Padomes lēmuma pieņemšanai.

BIEDRA PRIVILĒĢIJU PAKETE:

 1. Tiesības saņemt plašāku, savlaicīgāku un precīzāku informāciju par Partnerības darbību, projektu konkursiem, semināriem un apmācībām, tai skaitā iepazīties ar visu Partnerības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
 2. Tiesības piedalīties visos Partnerības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Partnerības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;
 3.  Tiesības kopsapulcē balsot par lēmumiem;
 4. Kandidēt un tikt ievēlētam Partnerības Padomes sastāvā, kas pieņem stratēģiskos lēmumus;
 5. Atbilstoši nolikumam saņemt finansiālu atbalstu dalībai semināros un konferencēs Latvijā un ārvalstīs, iegūstot kontaktus, zināšanas un prasmes savai un savas pārstāvētās organizācijas attīstībai un potenciālā LEADER projekta kvalitatīvai sagatavošanai;
 6. Iesaistīties Attīstības stratēģijas sagatavošanā un labošanā, dodot priekšlikumus, ieteikumus, komentārus, papildināt, labot, pārliecinošāk aizstāvēt savas intereses;
 7. Saņemt bezmaksas konsultācijas pie Jums “uz vietas” vai Cēsu rajona lauku partnerības birojā;
 8. Atceries: Tev nav jābūt Partnerības biedram, lai tev būtu tiesības iesniegt LEADER projektu iesniegumu.

Partnerības biedram ir arī pienākumi:

 1. Ievērot Partnerības statūtus un pildīt Kopsapulces, Pārstāvju sapulces lēmumus;
 2. Regulāri maksāt biedru naudu;
 3. Ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Partnerības mērķu un uzdevumu realizēšanu;
 4. Ar savu darbību vairot Partnerības labo vārdu un nepieļaut rīcību, kas grauj Partnerības reputāciju sabiedrībā.

Cēsu rajona lauku partnerība – partneris Taviem projektiem!