BIEDRU UZŅEMŠANA UN PRIVILĒĢIJU PAKETE

Partnerība ir atvērta organizācija – iesaisties, līdzdarbojies, piedalies!

Par Partnerības biedru var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, kuras darbība ir likumīgi atļauta Latvijas Republikā, kas ir gatava ar savu darbību un līdzekļiem sekmēt Partnerības mērķa sasniegšanu, kas atbalsta un apņemas ievērot Partnerības statūtus, un kas savos statūtos noteiktā kārtībā nolēmuši kļūt par Partnerības biedru.

Lai fiziska persona kļūtu par Partnerības biedru, Partnerības Valdes priekšsēdētājam ir jāiesniedz:

 • rakstisks pieteikums;
 • jāaizpilda Partnerības biedru reģistrācijas anketa;

Lai juridiska persona kļūtu par Partnerības biedru, tai Partnerības Valdes priekšsēdētājam jāiesniedz:

 • rakstisks pieteikums;
 • reģistrācijas apliecības un statūtu kopija;
 • jāaizpilda Partnerības biedru reģistrācijas anketa;

Partnerības Valdes priekšsēdētājs apkopo pieteicēja dokumentus un nodod tos izskatīšanai tuvākajā Partnerības Pārstāvju sapulcē, uz kuru uzaicina pašu pieteicēju un dod viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis Pārstāvju sapulces lēmuma pieņemšanai.

BIEDRA PRIVILĒĢIJU PAKETE:

 1. Tiesības saņemt plašāku, savlaicīgāku un precīzāku informāciju par Partnerības darbību, projektu konkursiem, semināriem un apmācībām, tai skaitā iepazīties ar visu Partnerības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
 2. Tiesības piedalīties visos Partnerības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Partnerības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;
 3.  Tiesības kopsapulcē balsot par lēmumiem;
 4. Kandidēt un tikt ievēlētam Partnerības Pārstāvju sapulces sastāvā, kas pieņem vairumu stratēģiskos lēmumus;
 5. Atbilstoši nolikumam saņemt finansiālu atbalstu dalībai semināros un konferencēs Latvijā un ārvalstīs, iegūstot kontaktus, zināšanas un prasmes savai un savas pārstāvētās organizācijas attīstībai un potenciālā LEADER projekta kvalitatīvai sagatavošanai;
 6. Iesaistīties Attīstības stratēģijas sagatavošanā un labošanā, dodot priekšlikumus, ieteikumus, komentarus, papildināt, labot, pārliecinošāk aizstāvēt savas intereses;
 7. Ievietot bezmaksas savu produktu vai pakalpojumu Cēsu rajona PRODUKTU KATALOGĀ;
 8. Piedalīties PROJEKTU LABORATORIJĀ;
 9. Saņemt bazmaksas konsultācijas pie Jums “uz vietas” vai Cēsu rajona lauku partnerības birojā;
 10. Iespēju robežās saņemt bezmaksas darba vietu (pakalpojumus) – datoru, printeri, internetu – pēc nepieciešamības;

Atceries: Tev nav jābūt Partnerības biedram, lai tev būtu tiesības iesniegt LEADER projektu iesniegumu.

Partnerības biedram ir arī pienākumi:

 1. Ievērot Partnerības statūtus un pildīt Kopsapulces, Pārstāvju sapulces lēmumus;
 2. Regulāri maksāt biedru naudu;
 3. Ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Partnerības mērķu un uzdevumu realizēšanu;
 4. Ar savu darbību vairot Partnerības labo vārdu un nepieļaut rīcību, kas grauj Partnerības reputāciju sabiedrībā.

Cēsu rajona lauku partnerība – partneris Taviem projektiem!