Biedrība “Cēsu rajona lauku partnerība” izsludina LEADER projektu konkursu 9. kārtu 

no 2022.gada 10.janvāra līdz 2022.gada 10.februārim

Projektu konkursa norit atbilstoši biedrības “Cēsu rajona lauku partnerība” SVVA stratēģijas 2014.-2020.gadam un 2015.gada 13.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.590 “Valsts un Eiropas Savienības piešķiršanas kārtība lauku attīstības atbalsta apakšpasākumā “Darbību īstenošana ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija”, 5.1.aktivitāte “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.

Projektu īstenošanas darbības teritorija: Cēsu novads – Vaives, Jaunpiebalgas, Zosēnu, Vecpiebalgas, Inešu, Taurenes, Dzērbenes, Kaives, Priekuļu, Liepas, Veselavas, Mārsnēnu, Raiskuma, Amatas pagasts, Drabešu, Zaubes, Nītaures, Skujenes, Līgatnes pilsēta Smiltenes novads – Raunas un Drustu pagasti.

Projektu iesniegumi jāiesniedz elektroniski Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv/login. Projektu iesniegumi elektroniskā dokumenta veidā vai papīra formātā netiks pieņemti un reģistrēti. Kā kļūt par EPS lietotāju skatīt  ŠEIT

Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija 2014.-2020.gadam ŠEIT 

Rīcības plāns ŠEIT

9.kārtas konkursa sludinājums pieejams    ŠEIT

Projekti tiks vērtēti atbilstoši Vērtēšanas metodikai:   VĒRTEŠANAS METODIKA

Rīcība 1.1. “Uzņēmumu (mikro un mazo) radīšana, vietējās produkcijas realizācijas vides radīšana vai labiekārtošana” pieejams publiskais finansējums EUR 388 873,00

Projekta maksimālā attiecināmo izmaksu summa: līdz EUR 50 00

Atbalsta intensitāte: 65% +5% projektiem, kurus realizē jauns uzņēmums, kopprojektam – 70%

Projekta pieteikuma aizpildīšanas vadlīnijas rīcībai : EPS ROKASGRĀMATA 19.21

Grūtībās nonākuša uzņēmuma kalkulators 2021: GNU Kalkulators

Projekta pieteikuma C sadaļas Finanšu informācijas sastādīšanas pielikums: Finanšu veidlapa

Projekta pieteikuma D sadaļā obligāti jāpievieno:

Aizpildīta pašvērtējuma anketa: R.1.1. PAŠVĒRTĒJUMS

Tirgus analīzes apraksts: TIRGUS ANALĪZE

Projekta risku novērtēšanas apraksts RISKU IZVĒRTĒJUMS

De minimis uzskaites veidlapa jāaizpilda un jāiesniedz VID elektroniskajā datu bāzē EDS un veidlapas identifikācijas numurs jānorāda projekta pieteikumā.

Atbalsta Pretendenta Deklarācija

Apliecinājums par interešu konflikta neesamību

Papildus projekta pieteikuma D sadaļa ( tiek vērtēts, lai atsevišķos kritērijos pievienotu maksimālo punktu skaitu ) jā:

Informācija (brīvā rakstu formā) par to, kā nodrošināta projekta publicitāte un informācijas izplatīšana par projektu realizāciju un rezultātu izplatīšanu, atsaucoties uz Cēsu rajona lauku partnerību .

– Foto fiksācija (fotogrāfijas), kas apliecina projekta realizācijas vietu un sniedz papildu informāciju.

 

Rīcība 2.1. “Vietējās teritorijas un objektu sakārtošanas pakalpojumu pieejamība, kvalitātei un sasniedzamībai” pieejams publiskais finansējums EUR 119 169,00

Projekta maksimālo attiecināmo izmaksu summa līdz EUR 20 00

Atbalsta intensitāte 90% 

Projekta pieteikuma aizpildīšanas vadlīnijas rīcībaiEPS ROKASGRĀMATA

Projekta pieteikuma D sadaļā obligāti jāpievieno

 – Aizpildīta pašvērtējuma anketa R.2.1 PAŠVĒRTĒJUMS

Papildus: Projekta pieteikuma D sadaļa ( tiek vērtēta, lai atsevišķos kritērijos pievienotu maksimālo punktu skaitu ) jā:

– Informācija ( brīvā rakstu formā) par to, kā tiks nodrošināta projekta publicitāte un informācijas izplatīšana par projekta realizāciju un rezultātu izplatīšanu, atsaucoties uz Cēsu rajona lauku partnerību.

– Foto fiksācija (fotogrāfijas), kas apliecina projekta realizācijas vietu un sniedz papildus informāciju.

– Jāapliecina, ka pirms projekta iesniegšanas notikušas aktivitātes, kas parāda iedzīvotāju interesi vai vajadzību par publisko pakalpojumu, sabiedrisko aktivitāti vai  mācībām (jāiesniedz dokumenti/ apliecinājumi, kas pierāda notikušās aktivitātes)

 

Rīcība 2.2. “Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana” pieejamais publiskais finansējums EUR 79 446.00

Projekta maksimālā attiecināmo izmaksu summa: līdz EUR 20 000

Projekta pieteikuma aizpildīšanas vadlīnijas rīcībaiEPS ROKASGRĀMATA

Projekta pieteikuma D sadaļā obligāti jāpievieno       

 Aizpildīta pašvērtējuma anketa:    R.2.2 PASVĒRTĒJUMS      

 Papildus: Projekta pieteikuma D sadaļā (tiek vērtēts, lai atsevišķos kritērijos iegūtu maksimālo punktu skaitu) jāpievieno:

–  Informācija ( brīvā rakstu formā) par to, kā tiks nodrošināta projekta publicitāte un informācijas izplatīšana par projekta realizāciju un rezultātu izplatīšanu, atsaucoties uz Cēsu rajona lauku partnerību.

– Foto fiksācija (fotogrāfijas), kas apliecina projekta realizācijas vietu un sniedz papildus informāciju.

– Jāapliecina, ka pirms projekta iesniegšanas notikušas aktivitātes, kas parāda iedzīvotāju interesi vai vajadzību par publisko pakalpojumu, sabiedrisko aktivitāti vai  mācībām (jāiesniedz dokumenti/ apliecinājumi, kas pierāda notikušās aktivitātes)

 

Normatīvie akti:

2015.gada 13.oktobra MK noteikumi Nr.590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju

Grozījumi MK noteikumiem Nr.590, kas stājušies spēkā no 15.02.2019. ŠEIT;

2014.gada 30.septembra MK noteikumi Nr.598 “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.- 2020.gada plānošanas periodā

Ar vietējās attīstības stratēģiju, projektu vērtēšanas kritērijiem un veidlapām var iepazīties biedrības Cēsu rajona lauku partnerība” mājaslapā www.partneriba.lv www.partneriba.lv un birojā (adrese: Jāņa Poruka iela 8-318, Cēsis, Cēsu novads), kā arī Lauku atbalsta dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv

Noderīga informācija:

14. decembrī LAD organizēja vebināru par LEADER aktualitātēm.

Prezentācija pieejama ŠEIT

Aicinām noklausīties vebināra ierakstu LEADER VEINĀRA IERAKSTS

Semināra tēmas un laika sadalījums :

Vispārīgi par LEADER programmu 0:00

Kas atrodams LAD mājas lapā par programmu LEADER 15:00

Normatīvie akti 25:37

Galvenie atbalsta saņemšanas nosacījumi uzņēmējdarbības projektiem  38:54

Attiecināmās izmaksas uzņēmējdarbības projektiem 51:46

Vienkāršotās izmaksas, kas piemērojamas uzņēmējdarbības projektos 54:05

Galvenie atbalsta saņemšanas nosacījumi vietas potenciāla attīstības iniciatīvas projektiem 1:00:00

Attiecināmās izmaksas vietas potenciāla attīstības iniciatīvas projektiem 1:02:35

Attiecināmās vienkāršotās izmaksas potenciāla attīstības iniciatīvas projektiem 1:05:00

Neattiecināmās izmaksas abām aktivitātēm 1:06:25

Atbildes uz jautājumiem par uzņēmējdarbības projektiem 1:12:07

Elektroniskā pieteikšanās sistēma 1:41:44

Kā reģistrēt elektronisko projekta pieteikumu 1:43:19

Galvenās izmaiņas projekta pieteikuma veidlapā, sadaļā ieņēmumi-izdevumi  1:44:01

D. Gargurnes komentāri un ieteikumi projekta pieteikuma sastādīšanai (Biedrības “Sateka” – Gulbenes rajona vietējā rīcības grupa) 1:47:51

Atbildes uz jautājumiem par uzņēmējdarbības projektiem 1:57:26

Informējam, ka valstī izsludinātās ārkārtas situācijas klientu konsultācijas tiek nodrošinātas attālināti vai klātienē, ievērojot epidemioloģisko nosacījumu, iepriekš vienojoties.

Biedrības “Cēsu rajona lauku partnerība” prezentācijas

LEADER pieeja 10.01.2022.

Seminars LEADER 10.01.2022.

Seminars LEADER Veidlapa uzņēmējdarbība 11.01.2022.

Seminars LEADER Veidlapa Sabiedriskais Labums 12.01.2022.

Sev interesējošos jautājumus par Leader 9. kārtu varat uzdot arī ŠEIT

 

Kontaktinformācija:

Administratīvā vadītāja: Daiga Rubene, tālr. 29128813, e-pasts cesis@partneriba.lv

Valdes priekšsēdētāja: Ieva Kalniņa, tālr. 26533464, e pasts cesis@partneriba.lv