Projekta “Ilgtspējīgas tūrisma attīstības principa ieviešana nacionālajos parkos /
aizsargājamo dabas teritoriju reģionos“ izstrādātais pētījums “NACIONĀLO PARKU MĒRĶGRUPU APMEKLĒTĀJU UZVEDĪBAS) IZPĒTE” 

Pētījuma mērķis ir viens no nacionālajiem parku teritorijas ilgtspējīgas apsaimniekošanas un attīstības veicināšanas stratēģiskajiem dokumentiem, lai pamatotu , izzinot divus mērķauditorijas virzienus – ceļotājus un uzņēmējus. Pētījuma laikā tika analizētas aktivitātes -ceļošanas biežums, ceļojuma galamērķis, uzturēšanās ilgums nacionālajā parku teritorijā, uzturēšanās vieta, pārvietošanās veids, pasākumu apmeklēšana; kā arī attieksme -ceļojuma motīvs, ceļošanas lēmuma pieņemšanas faktori. 

PĒTIJUMS ATRODAMS ŠEIT CRLP PETIJUMA ZINOJUMS fināls

ĪSUMĀ:

Nē 2017. gada novembra biedrības “Cēsu rajona lauku partnerība” un iesaistīta starptautiskā projektā “Ilgtspējīgas tūrisma attīstības principa ieviešanas nacionālajos parkos / aizsargājamās dabas teritorijas reģionos” (Proj.Nr. 17-00-A019.333-000002 ). 
Projektā iesaistīti dalībnieki no – Igaunijas (vadošais partneris), Latvijas, Slovēnijas, Portugāles. Katra valsts pārstāvēta ar kādu vietējās rīcības grupu (VRG), kam ir teritoriāla saistība ar īpaši aizsargājama dabas teritorija (ĪADT). Latvijas puses  vadošais partneris un VRG ir biedrība Cēsu rajona lauku partnerība, sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi, GAunas nacionālo parku. Vēl no Latvijas projektā iesaistīta arī Ziemeļkurzemes biznesa asociācija (ZBA), pārstāvot Slīteres nacionālo parku.