Biedrība “Cēsu rajona lauku partnerība” izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu 8. kārtu. Projektu pieņemšanas nO 13.07.-13.08.2020 rīcībā Nr. 1.1. “Uzņēmumu (mikro un mazo) radīšana, vietējās produkcijas realizācijas vides radīšana vai labiekārtošana”.

Atbalsta apmērs (publiskais finansējums) : 228 474,49 eiro

Projekti īstenojami VRG darbības teritorijā – Cēsu novadā (izņemot Cēsu pilsētā), Raunas novadā, Amatas novadā, Līgatnes novadā, Jaunpiebalgas novadā, Priekuļu novadā, Vecpiebalgas novadā, Pārgaujas novada Raiskuma pagastā.

 Cēsu pilsētā iespējams realizēt projektu, kas paredzēts vietējās produkcijas realizācijas vides radīšanai vai labiekārtošanai. Atbalsta pretendentam ir jābūt lauksaimniecības produktu ražotājam, lauksaimniecības produktu pārstrādātājam vai lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvai sabiedrībai, un jābūt reģistrētam vietējās rīcības grupas darbības teritorijā.

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam – 25 000 EUR

Atbalsta intensitāte – 65% + 5% projektiem, ko realizē jaunais uzņēmums, kopprojektam – 70% no projekta attiecināmo izmaksu summām.

Projekta ieviešanas termiņš – Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana -2 gadi no  Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Pārējie projektiem – 1 gads nav Lauku atbalsta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu

Projekta iesniegšanas iesniegšanano 2020. gada 13. jūlija līdz 2020. gada 13. augustam Lauku atbalsta dienesta elektroniskā pieteikšanās sistēma EPS

PAPILDUS INFORMĀCIJA

PILNS SLUDINĀJUMA TEKSTS

 PROJEKTU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

CRLP VĒRTĒŠANAS METODIKA

ATBALSTA PRETENDENTA PAŠNOVĒRTĒJUMS

RĪCĪBAS PLĀNS

SABIEDRĪBAS VIRZĪTA VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2015.-2020.

Finanšu informācija (pieteikuma C.sadala) Iesniegšanai EPS

Paraugs Projekta Iesnieguma aizpildīšanai CRLP

LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēma EPS

2015.gada 13.oktobra MK noteikumi Nr.590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstības apakšpasākumā” Darbības īstenošana vai sabiedrības virzība vietējās attīstības stratēģijā “”

2014. gada 30. septembra Ministru kabineta noteikumi Nr.598 “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalstu, kā arī uzraudzība lauku un zivsaimniecības attīstībā 2014. – 2020.gada plānošanas periodā”

Papildus informācija LAD mājas lapā

De minimis uzskaites veidlapas jāaizpilda un jāiesniedz VID elektroniskajā datu bāzē EDS un veidlapas identifikācijas numurus, kas norādīti uz projektēšanas pieteikumiem.

Kā veikt cenu aptauju?

Skaidrojums par lauksaimniecības produktu pārstrādi

Skaidrojums par saistītajiem uzņēmumiem

Grūtībās nonākuša uzņēmuma kalkulators

EPS rokasgrāmata

Kā nāk par EPS lietotāju

Informācija un bezmaksas konsultācijas – biedrība “Cēsu rajona lauku partnerība”, Jāņa Poruka iela 8-318, Cēsis, Cēsu novads, vai sazinoties ar:

Administratīvā vadītāja Daiga Rubene- telefons 29128813, e pasts cesis@partneriba.lv

Valdes priekšsēdētāja – Ieva Kalniņa – telefons 26533464, e pasts cesis@partneriba.lv

 

 

Informācija sagatavota 10.06.2020.