Biedrība “Cēsu rajona lauku partnerība” ir viena no 35 vietējām rīcības grupām Latvijā, kas ir apstiprināta jaunajā 2023-2027 plānošanas periodā sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas sagatavošanā.

13. septembrī SVVAS atlases komitejas sēdē prezentējām izstrādāto biedrības stratēģiju 2023.-2027.gadam.

PREZENTĀCIJA

 

APSTIPRINĀTA CRLP SVVA stratēģija 

 

 

 

Vairāk informācija

Valdes priekšsēdētaja

Ieva Kalniņa

e pasts: cesis@partneriba.lv

26533464